Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Pašovanie – Smuggling (ger.)

Pašovanie (Smuggling): dovoz zakázaných statkov do krajiny, alebo nelegálny dovoz statkov bez zaplatenia nevyhnutných daní. Pašovanie je odpoveďou na priame alebo nepriame obmedzenia voľného pohybu tovaru, napr. vysokých daní alebo prísnych kvalitatívnych požiadaviek.

*****

Smuggling: importing banned goods into a country or illegally importing goods without paying the necessary taxes. Smuggling is the response to direct or indirect restrictions on the free movement of goods, e.g., high taxes or tight quality requirements.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>