Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Peňažná ilúzia – Money illusion (fr.)

Peňažná ilúzia (Money illusion): mätúce zmeny nominálneho množstva peňazí vo vzťahu k reálnym zmenám. Napríklad, rastúci príjem môže navodiť dojem rastúceho reálneho príjmu, i keď v skutočnosti môže byť len dôsledkom všeobecne rastúcich cien.

*****

Money Illusion: confusing change as expressed by nominal money with real changes, for example; increasing personal income may create an impression of improving real income, but in reality this may only be a consequence of generally rising prices.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>