Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 462
Pigouova daň - Pigouvian Tax | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Pigouova daň – Pigouvian Tax (angl. – fr.)

Pigouova daň (Pigouvian Tax): daň navrhnutá Arthurom Cecilom Pigouvom (1877–1959) na odstránenie negatívneho externého vplyvu. Podľa Pigoua musia znečisťovatelia životného prostredia platiť daň rovnajúcu sa rozdielu medzi skutočnými súkromnými nákladmi a spoločenskými nákladmi, ktoré súvisia s výrobou alebo využívaním znečisťujúcej technológie. Pigou bol zástancom sociálneho štátu (pričom teóriu sociálneho štátu roztvinul vo svojom najznámejšom diele The Economics of Welfare z roku 1919) a veril, že trh funguje so zabudovanými chybami a navrhoval ich odstránenie prostredníctvom daní.

*****

Pigouvian Tax: a tax devised by Arthur Cecil Pigou (1877–1959) to remove the negative external impact. According to Pigou, environmental polluters must pay a tax equal to the difference between actual and social costs when producing a commodity or using a polluting technology. Pigou was a proponent of the welfare state (his major work The Economics of Welfare 1919 developed the theory of welfare economy); and he believed that the market was ridden with failures and suggested curing them via taxation. See Market Failure.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>