Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Písmeno A | Ekonomický slovník - Ekonomika
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Písmeno A | Ekonomický slovník

A posteriori
A priori
Ab invito
Abduction – Abdukcia
Ability to pay Principle – Princíp schopnosti platiť
Absolute advantage – Absolútna výhoda
Absolute price – Absolútna cena
Acceptance – Akceptácia
Accounting Standards – Účtovné štandardy
Accounting – Účtovníctvo
Accounts Payable – Účty záväzkov
Accounts Receivable – Účty pohľadávok
Accruals Accounting – Akruálne účtovníctvo
Accruals Principle – Akruálny princíp
Acid Test Ratio – Ukazovateľ testu likvidity II stupňa
Acquis communautaire – Právo Európskeho spoločenstva
Acquisition – Akvizícia
Actuary – Aktuár
Actuary calculation – Aktuárske výpočty
Actuary’s Report – Správa aktuára
Ad valorem
Asian Development Bank, ADB – Ázijská rozvojová banka
Adjustment Bureau – Likvidačný zástupca poisťovne
Adjustable Life Insurance – Životné poistenie s opciou na zmenu
Advance Payment – Záloha, preddavok, akontácia
Adverse Selection – Nepriaznivá selekcia
Advertising – Reklama
Affiliated Company – Sesterská spoločnosť
Affiliated Person – Spriaznená osoba
African Development Bank Group – Skupina Africkej rozvojovej banky
African Union, AU – Africká únia
Agent, Agent
Aggregate demand – Agregátny dopyt
Aggregate supply – Agregátna ponuka
Aggregation – Agregácia
Agio – Ážio
Agiotage, crack-up boom – Ážiotáž
Alpha – Alfa
Alter ego
Altruism – Altuizmus
American Agency System – Americký sprostredkovateľský system
Amortization – Amortizácia
Anarchy – Anarchia
Ancillary activity – Vedľajšia činnosť firmy
Annuity – Anuita
Antidumping duty – Antidumpingové clo
Antimonopoly policy – Protimonopolná politika
Asia – Pacific Economic Cooperation, APEC – Ázijsko – tichomorské ekonomické spoločenstvo
Apodictic – Apodiktický
Appraisal – Ocenenie
Appreciation of currency – Zhodnotenie meny
Appropriation manager – Pridelený manažér
Appropriation – Účelové prideľovanie
Apriorism- Apriorizmus
Arab League, AL – Arabská liga
Arbitrage – Arbitráž
Arbitration – Arbitráž, Zmierovacie konanie
Archism – Archizmus
Arms lenght principle – Princíp „rovný s rovným“
Arrears – Nedoplatky
Articles of incorporation – Stanovy spoločnosti
Association of Southeast Asian Nations, ASEAN – Asociácia krajín juhovýchodnej Ázie
Ascetism – Asketizmus
Assets – Aktíva
Assigned Risk (plan) – Program prevodu rizika
Associated company – Pridružená spoločnosť
Association – Asociácia
Asymmetric information – Asymetrická informácia
Atomism – Atomizmus
Attractive nuisance – Lákavé nebezpečenstvo
Auction – Aukcia
Audit, Audit
Auditor – Audítor
Aurophobia – Aurofóbia
Austrian School, Austrian Economics – Rakúska škola, rakúska ekonómia
Autarky – Autarkia
Authoritarian economy – Príkazová ekonomika
Autistic economy – Autistická ekonomika
Average annual inflation – Priemerná ročná inflácia
Average tax rate – Priemerná daňová sadzba
Average – Priemer