Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Písmeno E | Ekonomický slovník - Ekonomika
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Písmeno E | Ekonomický slovník

Earmarked Tax – Účelová daň
Earnest – Záloha
Easement – Vecné bremeno
Easy Money – Ľahko dostupné peniaze
EBITA – Príjmy pred úrokmi a zdanením
EBITDA – Príjmy pred úrokmi, zdanením, odpisovaním a amortizáciou
Econometrics – Ekonometria
Economic and Monetary Union, EMU – Hospodárska a menová únia, Ekonomická a menová únia
Economic Calculation – Ekonomická kalkulácia
Economic Growth – Ekonomický rast
Economic Man – Ekonomický človek
Economic Policy – Hospodárska politika
Economic Problem – Ekonomický problém
Economic Resources – Ekonomické zdroje
Economic Theory – Ekonomická teória
Economic Value Added – Pridaná hodnota
Economies of Scale – Úspory z rozsahu
Economies of Scope – Úspory zo sortimentu
Effective Exchange Rate, EER – Efektívny výmenný kurz
Effective Tax Rate – Efektívna sadzba dane
Efficiency – Efektívnosť, Účinnosť
Efficient Market Theory – Teória trhovej efektívnosti
Egalitarianism – Rovnostárstvo
Elasticity of Demand – Elasticita dopytu
Elasticity of Supply – Elasticita ponuky
Elasticity – Elasticita
Embargo, Embargo
Empirical Evidence – Empirický dôkaz
Employee – Zamestnanec
Employer – Zamestnávateľ
Employment Rate – Miera zamestnanosti
Endogenous – Endogénny
Endorsee – Indosát
Endorsement – Rubopis
Endorser – Indosant, prevodca rubopisu
Endowment Insurance – Zmiešané životné poistenie
Endowment, Endowment – nadačný vklad
Engel’s Law – Engelov zákon
Entrepreneur – Podnikateľ
Equal Principal Payments Method – Metóda splácania rovnakých istín
Equal Total Payment Method – Metóda rovnakých celkových platieb
Equilibrium Price – Rovnovážna cena
Equilibrium Theory – Rovnovážna teória
Equity, Property – Vlastné imanie, majetok
Eurobonds – Eurobondy
European Economic Area, EEP – Európsky ekonomický priestor
European Union – EÚ, Európska únia
Ex ante
Ex post
Excess Profit – Nadmerný zisk
Exchange Rate Regime – Kurzový režim
Exchange Rate – Výmenný kurz
Exchange, Conversion – Výmena
Exchange – Burza
Excise Tax – Spotrebná daň
Exogenous Factor – Exogénny faktor
Expectations – Očakávania
Export Quota – Vývozná kvóta
Export, Export – Vývoz
Externality – Externalita
Extrapolation – Extrapolácia