Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Písmeno F | Ekonomický slovník - Ekonomika
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Písmeno F | Ekonomický slovník

Factoring – Faktoring
Factors of production – Výrobné faktory
Fallacy of Composition – Omyl kompozície
Franco – Franko
Farmer – Farmár, roľník
Financial Action Task Force, FATF
Fed, Federal Reserve System – Federálny rezervný systém
Fee, Charge – Poplatok
Fiat Money – Fiat peniaze
Fiduciary Media – Fiduciárne prostriedky
FIFO
Final Product – Finálny produkt
Financial Assets – Finančné aktíva
Financial Brokerage Firm – Finančná brokerská firma
Financial Institution – Finančná inštitúcia
Financial Intermediary – Finančný sprostredkovateľ
Financial Lease – Finančný lízing
Financial Leverage – Finančná páka
Financial Policy – Finančná politika
Financial Sector Reform and Strenghening Initiative – Iniciatíva FIRST
Financial Services – Finančné služby
Financial Stability Forum – Fórum finančnej stability
Fine, Penalty – Penále, Pokuta
First Come First Served – Obsluha podľa príchodu, „kto skôr príde, ten skôr melie“
Fiscal Federalism – Fiškálny, federalizmus
Fiscal Policy – Fiškálna politika
Fiscal Year – Fiškálny rok
Fisher Effect – Fisherov efekt
Fixed Costs – Fixné náklady
Fixed Exchange Rate System – Režim fixného výmenného kurzu
Fixed Interest Rate – Fixná úroková sadzba
Flat Tax – Rovná daň
Floating Exchange Rate – Plávajúci výmenný kurz
Force Majeure – Vyššia moc
Forced Saving – Vynútené úspory
Forecasting – Prognózovanie
Foreign Bond – Zahraničný dlhopis
Foreign Creditor – Zahraničný veriteľ
Foreign Currency – Zahraničná mena
Foreign Debt – Zahraničný dlh
Foreign Direct Investment – Priame zahraničné investície, PZI
Foreign Trade Deficit – Deficit zahraničného obchodu
Foreign Trade – Zahraničný obchod
Forfeiting, Forfeiting
Forms of Business – Formy podnikania
Forward Contract, Forward Sale – Forwardový kontrakt, forwardový predaj
Four Firm Concentration Ratio – Miera koncentrácie štyroch firiem
Fractional Reserve Banking – Bankovníctvo s čiastočnými rezervami
Franchise Tax – Koncesný, Licenčný poplatok
Franchise – Koncesia
Fraudulent Bankruptcy – Podvodný bankrot
Free Competition – Slobodná konkurencia
Free Economic Zone – Zóna voľného obchodu
Free Entry – Slobodný vstup na trh
Free Lunch – „Obed zadarmo“
Free Market – Slobodný trh
Free Riding – Čierne pasažierstvo
Free Trade – Slobodný obchod
Freedom Index – Index slobody
Freight Forwarder – Špeditér, Dopravca
Freight – Dopravné, Dopravný náklad
Friedrich August von Hayek (1899-1992)
Fringe Benefits – Doplnkové sociálne dávky
Fundamental Factor – Základný, podstatný faktor
Future, Future – Futurita
Future Contracts – Futuritné zmluvy