Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Písmeno N | Ekonomický slovník - Ekonomika
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Písmeno N | Ekonomický slovník

North American Free Trade Agreement, NAFTA – Severoamerická dohoda o voľnom obchode
Named Insured, Beneficiary – Poistený, Príjemca poistného plnenia
Nash equilibrium – Nashova rovnováha
National Accounts – Národné účty
National Income – Národný príjem, Národný dôchodok
Nationalisation – Znárodnenie
North Atlantic Treaty Organization, NATO – Severoatlantická zmluva
Natural Monopoly – Prirodzený monopol
Natural Resources – Prírodné zdroje
Near Money – Kvázi peniaze
Negative Externality, External Costs – Negatívne externality, Externé náklady
Negative Income Tax – Negatívna dôchodková daň
Negligence – Nedbalosť
Negotiation – Vyjednávanie
Neoclassical School of Economics – Neoklasická ekonomická škola
Neoliberalism – Neoliberalizmus
Net Book Value – Účtovná hodnota
Net Domestic Product – Čistý domáci produkt
Net Export – Čistý vývoz, Čistý export
Net Profitability, Net Profit Margin – Čistá výnosnosť, Čistá zisková marža
Net revenue, net income – Čisté výnosy, čistý príjem
Net sales – Čisté tržby
Net value – Čistá hodnota
Net Worth, Equity Capital – Čisté imanie, Vlastný kapitál
Neutrality of Money – Neutralita peňazí
New Institutional Economics – Nová inštitucionálna ekonómia
No Lockout Clause – Doložka o zabránení výluky
Nominal – Nominálny
Nominal Value, Par Value, Par – Nominálna hodnota
Non-fundamental Factor – Nepodstatný faktor
Nongovernmental Organization, NGO – Mimovládna organizácia
Non-listed Securities – Akcie nelistované na burze
Non-neutrality of Money – Popieranie neutrality peňazí
Non-profit Organisation – Nezisková organizácia
Non-specific Factors of Production – Nešpecifické výrobné faktory
Non-Tariff Trade Barriers – Bezcolné obchodné bariéry
Normal Distribution – Normálne rozdelenie
Normal Good – Normálny statok