Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /zeta/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Písmeno T | Ekonomický slovník - Ekonomika
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Písmeno T | Ekonomický slovník

Trader, dealer, broker – Obchodník
Take home pay – Čistá mzda
Takeover Bid – Ponuka na prevzatie
Tariff – Clo
Tariff Quota – Tarifná kvóta
Tautology – Tautológia
Tax Competition – Daňová konkurencia
Tax Exemptions – Daňové výnimky
Tax Harmonization – Daňová harmonizácia
Tax Incidence, Incidence of Taxation – Daňový dopad, dopad zdanenia
Taxable income – Zdaniteľný príjem
Tender Offer – Verejná ponuka
Term Insurance – Dočasné životné poistenie
Theory of Second Best – Teória druhého najlepšieho
Third Party – Tretia strana
Third Party Insurance – Poistenie zodpovednosti
Third Sector – Tretí sektor
Third World – Tretí svet
Tiger Economy – Ekonomický tiger
Time Deposit – Termínovaný vklad
Time Preference Theory – Teória časovej preferencie
Time Series Data – Údaje časových radov
Time series – Časový rad
Title Insurance – Poistenie vlastníckych nárokov
Token Money – Symbolické peniaze
Trade Agent – Agent, obchodný zástupca
Trademark – Obchodná značka
Trading Rules – Obchodné pravidlá
Trading Session – Obchodovací deň
Tragedy of the Commons – Tragédia obecnej pastviny
Transaction Costs – Transakčné náklady
Transfer Pricing – Transferové oceňovanie
Transit – Preprava, tranzit
Transport Costs – Prepravné náklady
Transport Costs – Dopravné náklady
Transport – Doprava
Traveller’s check – Cestovný šek
Treasury Bill – Krátkodobá pokladničná poukážka
Treasury Bond, Note – Obligácia
Treasury Stocks – Vlastné akcie
Treasury – Štátna pokladnica
Treaty of Amsterdam – Amsterdamská zmluva
Treaty of Rome – Rímske zmluvy
Triple A – Bonita
Trust Fund – Zverený fond
Trust, Trust
Turnover Tax – Daň z obratu
Turnover – Obrat