Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Pôda – Land (angl.)

Pôda (Land): akýkoľvek prírodný zdroj, napr. geografická poloha, nálezisko minerálov. Je považovaná za jeden z troch produkčných faktorov (pôda, práca a kapitál) a jej nedostatok a obmedzené zdroje určujú jej cenu.

*****

Land: any naturally occurring resource, e.g., geographical locations, mineral deposits. It is considered one of the three factors of production (land, labour, and capital), and its scarcity and inherent resources determine its price.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>