Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Podielový fond – Mutual fund (fr.)

Podielový fond (Mutual fund): spôsob investovania, zvyčajne profesionálne riadeného, ktorý sa pokúša znížiť riziko rozdelením investícií na viaceré možnosti, vrátane akcií, obligácií, vládnych cenných papierov atď. Je to organizácia, ktorá spravuje vklady malých investorov a investuje do akcií a iných aktív namiesto nich.

*****

Mutual Fund: category of investment, usually professionally managed, which attempts to mitigate risk by spreading investment over a variety of options, including (but not limited to) stocks, bonds, government securities, etc.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>