Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Poistenie fondov peňažných trhov – Money Market Fund Insurance (angl. – fr.)

Poistenie fondov peňažných trhov (Money Market Fund Insurance): súkromné poistenie ochraňujúce investorov vo vzájomných fondoch peňažných trhov pred stratou v prípade úpadku fondu alebo straty solventnosti firmy, do ktorej fond investoval.

*****

Money Market Fund Insurance: private insurance that protects insured investors in a money market mutual fund against loss in the event that the fund fails or the issuers of investments held by the fund default.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>