Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Poistenie vlastníckych nárokov – Title Insurance (fr.)

Poistenie vlastníckych nárokov (Title Insurance): poistenie, ktoré odškodní vlastníka nehnuteľnosti, v prípade že jeho vlastníctvo je ohrozené zistením chýb vo vlastníckom nároku. Poistenie poskytujú špecializované spoločnosti.

*****

Title Insurance: insurance that indemnifies the owner of real estate in the event his clear ownership of property is upset by the discovery of faults in his title; largely written by companies specializing in this class alone.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>