Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Pozícia – Position | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Pozícia – Position (fr.)

Pozícia (Position) : (1) držanie aktív a pasív. Pozícia môže byť dlhá alebo krátka. Normálny nákup cenných papierov alebo ostatných aktív (napríklad meny) vyúsťuje do dlhej pozície. Predaj aktív alebo prijatie pasív vyúsťuje do krátkej pozície. Napríklad keď má banka dlhú pozíciu v amerických dolároch, znamená to že v tejto mene sú jej aktíva väčšie, než pasíva. (2) finančné účtovanie držby aktív a pasív, napríklad daňová pozícia, dividendová pozícia.

*****

Position: (1) holdings of assets and liabilities. A position can be long or short. Normal purchases of a security or another asset, such as currency, results in a long position. Selling an asset or accepting a liability results in a short position; for example; when a bank has a long position in the U.S. dollar, it means that its assets in this currency are larger than the liabilities in it; (2) a financial accounting of holdings of assets and liabilities. For example: tax position, dividend position.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>