Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Pracovná migrácia – Labour migration (angl. – lat.)

Pracovná migrácia (Labour migration): zmena miesta bydliska alebo práce zamestnanými ľuďmi alebo ľuďmi hľadajúcimi prácu.

*****

Labour migration: changing of the place of residence or work by the employed or job-seeking population.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>