Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Pracovná sila – Labour force, active population (fr. – lat.)

Pracovná sila (Labour force, active population): (1) celková zamestnaná alebo potenciálne zamestnateľná (prácu hľadajúca) populácia bez ohľadu na vek jednotlivcov (2) v ekonomickom zmysle, ponuka práce.

*****

Labour force, active population: (1) total employed or potentially employed (job-seeking) population regardless of their age; (2) in the economic sense, labour supply.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>