Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Praxeológia – Praxeology | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Praxeológia – Praxeology (lat. – gr.)

Praxeológia (Praxeology) : [gr. praxis – akcia, zvyk, precvičovanie, logos – veda]: štúdia a všeobecná teória ľudského konania, t.j. účelového chovania ľudí, ktoré uskutočňujú prostredníctvom zvolených prostriedkoch na dosiahovanie ich želaných cieľov. Praxeológia predstavuje apriórny prístup. Termín bol prvý krát použitý v roku 1890 Espinasom v jeho článku a knihe Les Origines de la technologie. Praxeológiu využívajú ekonómovia skúmajúci ľudské konanie na trhu.

*****

Praxeology [Gr. praxis – action, habit, practice; logos – science]: the study and general theory of human action, i.e., measures undertaken by humans to achieve desired goals. Praxeology is an a priori study. The term was first used in 1890 by Espinas in his article and book both entitled Les Origines de la technologie. Economists studying human action in the market utilize praxeology.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>