Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Predajca – Salesperson (angl. – fr.)

Predajca (Salesperson): zástupca firmy, ktorého prvoradou úlohou je predávať tovar v jemu určenom regióne, trhovom sektore alebo zákazníkom, niekedy za použitia vzoriek alebo katalógov.

*****

Salesperson: a representative of a company whose primary purpose is to sell goods to specific regions, market sectors, or customers; sometimes by presenting samples or catalogues.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>