Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Preprava, tranzit – Transit (lat.)

Preprava, tranzit (Transit): dovoz a transport tovarov na predaj do inej zahraničnej krajiny. Napríklad tovary dovezené z Nemecka do Ruska cez Litvu sú tranzitné tovary.

*****

Transit: bringing and transportation of goods to be sold in other foreign countries, e.g., goods carried from Germany to Russia over Lithuania would be transit goods.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>