Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Prepravné náklady – Transport Costs (angl. – fr.)

Prepravné náklady (Transport Costs): cena prepravovania tovarov.

*****

Transport Costs: the price of carrying goods.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>