Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Pridelený manažér – Appropriation manager (angl.)

Pridelený manažér (Appropriation manager): pozícia v inštitúcii, ktorá je dotovaná verejnými zdrojmi (napríklad samospráva), zodpovedná za obozretné a efektívne využívanie týchto finančných prostriedkov.

*****

Appropriation Manager: a position within an institution that receives state funds, e.g., a municipality; responsible for the prudent and efficient use of said funds.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>