Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Prídelový systém – Rationing (fr.)

Prídelový systém (Rationing): proces vládou riadeného prideľovania vzácnych zdrojov. Stanovuje kto, koľko a kedy môže nakúpiť takýchto zdrojov. Cenu, za ktorú sa pridelené zdroje nakupujú, nestanovuje trh. Nevyhnutným sprievodným znakom prídelového systému je preto čierny trh.

Pozri: čierny trh >>

*****

Rationing: the process of establishing criterion of some kind to determine who will get how much of a scarce good. In market economies, this is often the willingness to pay money.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>