Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Priebežný systém financovania – PAYG | Pay-as-you-go
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Priebežný systém financovania – PAYG | Pay as you go, pay as you earn (fr. – angl.)

Priebežný systém financovania, PAYG (Pay-as-you-go, pay-as-you-earn): spôsob financovania štátneho sociálneho systému, v ktorom sú platby poberateľov v systéme financované zo súčasných príspevkov (odvodov) platiteľov do systému. Príjmy získavané z tohto verejného a priebežne finacovaného systému sociálneho zabezpečenia nie sú akumulované alebo investované, čo robí system závislým na demografickej situácii a mzdách prispievateľov počas určitého obdobia. V priebežnom systéme, dôchodky súčasnej dôdcovskej populácie sú platené pracujúcou časťou populácie. Kritika priebežného systému zdôrazňuje, že v ňom chýba vlastníctvo kapitálu ľudí na financovanie ich dôchodkov a ich motivácia niesť zodpovednosť za svoje dôchodky, že príspevky osoby nesúvisia so získanými prostriedkami, závislosť systému na politických rozhodnutiach a demografickej situácii, ako aj jeho zložitosť a vysoké náklady na zmenu. Základy priebežného systému boli prvýkrát vytvorené v Prusku (dnešné Nemecko ) za éry Otta von Bismarka (1815–1898). Neskôr sa tento prístup rozšíril do ďalších krajín. Veľa krajín stále používajúcich tento princíp sa však snaží prejsť na kapitalizačný dôchodkový systém, postavený na osobných dôchodkových účtoch.

Pozri: kapitalizačný dôchodkový systém, dôchodkový fond >>

*****

Pay-as-you-go, pay-as-you-earn: a way of financing state social security schemes when payments for the covered individuals are financed by current contributions. The revenues of a social security system organised on this principle are not accumulated or invested, which makes the system dependent on the demographic situation and the wages of the contributors over a certain period. In a pay-as-you-go system, pensions of the eligible retired population are paid by the employed population of that period. The criticism of the pay-as-you-go system is that the contributions of a person are disassociated from the payments received; it is dependent on the demographic situation and is difficult and costly to change. The rudiments of pay-as-you-go systems can be discovered through an examination of Prussia (now Germany) at the time of Otto von Bismarck (1815–1898). Later on, this method of financing spread to other countries. Many countries still using this principle are making efforts to move to pension accumulation systems. See Pension Accumulation System, Pension Fund.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>