Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Priemerná daňová sadzba – Average tax rate (angl.)

Priemerná daňová sadzba (Average tax rate)

Pozri: efektívna sadzba dane >>

*****

Average Tax Rate: see Effective Tax Rate.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>