Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Priemerná ročná inflácia – Average annual inflation (angl.)

Priemerná ročná inflácia (Average annual inflation): pomerná zmena súčasnej priemernej úrovne cien v porovnaní s priemernou úrovňou cien pred 12 mesiacmi.

*****

Average Annual Inflation: the relative change in current average price levels compared to average price levels for the past 12 months.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>