Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Príkazová ekonomika – Authoritarian economy (angl.)

Príkazová ekonomika (Authoritarian economy): ekonomický systém, kde sú ekonomické rozhodnutia, týkajúce sa produkcie a spotreby, tvorené skôr vládnymi orgánmi, než účastníkmi trhu konajúcimi slobodne.

*****

Authoritarian Economy: an economic system where economic decisions on production and consumption are made by government bodies, rather than market participants acting freely in the market.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>