Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Princíp nepretržitej činnosti – Going Concern Basis (angl. – fr. – lat.)

Princíp nepretržitej činnosti (Going Concern Basis): metóda zohľadňujúca takú finančnú situáciu, pri ktorej sa predpokladá, že obchodná podnikateľská činnosť bude pokračovať.

*****

Going Concern Basis: a method of considering the financial situation; assuming that the company will continue to operate and that future business will be written.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>