Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Princíp „rovný s rovným“ – Arms lenght principle (angl.)

Princíp „rovný s rovným“ (Arms lenght principle): podmienka alebo požiadavka, že všetky strany transakcie sú úplne nezávislé a v rovnakom postavení.

*****

Arms Length Principle: the condition or requirement that all parties to a transaction be fully independent and on equal footing.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>