Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Princíp platobnej schopnosti – Ability-to-pay Principle (angl.)

Princíp platobnej schopnosti (Ability to pay Principle) je predstava, že dane by mali byť zvyšované so zvyšujúcim sa príjmom ich platiteľov. Princíp schopnosti platiť je základom pre progresívne zdaňovanie.

*****

Ability-to-pay Principle: the idea that taxes should be increased as a person’s income increases. The ability-to-pay principle is the basis for progressive taxes. See benefit principle.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y Z