Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Prirodzený monopol - Natural Monopoly | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Prirodzený monopol – Natural Monopoly (fr. – lat.)

Prirodzený monopol (Natural Monopoly): situácia na trhu, keď je výrobca nejakého tovaru alebo služby efektívnejší vďaka úsporám z rozsahu. Technické a zákonné možnosti môžu umožniť konkurenciu aj za predpokladu existencie prirodzeného monopolu, taká konkurencia však len zvyšuje výrobné náklady a ceny dodávaných tovarov či služieb.

Ceny produktov prirodzeného monopolu sú zvyčajne regulované štátom, napríklad sa tvrdí, že centralizované dodávanie elektriny, vody, tepla a plynu a jedna železničná spoločnosť predstavujú prirodzené monopoly. Súčasné ekonomické štúdie však ukazujú, že väčšina prirodzených monopolov vznikla vďaka štátom uloženým bariéram vstupu na trh a že je ťažké nájsť skutočné príklady prirodzených monopolov bez akýchkoľvek bariér vstupu na trh.

*****

Natural Monopoly: a situation in the market when a producer of some commodity or a service supplier is more efficient due to an economy of scale. Technical and legal opportunities may allow competition to emerge under a natural monopoly, but such competition would significantly increase production costs and the prices of supplied goods and provided services. The prices of goods produced by natural monopolies are usually regulated by the state, e.g., it is believed that centralised supply of electricity, water, heat and gas, and railways represent natural monopolies. Recent economic studies, however, suggest that most natural monopolies arise due to state-imposed barriers to entry and that it is difficult to find examples of natural monopolies in the absence of such barriers to entry. See Price Control, Monopoly.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>