Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Program prevodu rizika – Assigned Risk (plan) – (angl.)

Program prevodu rizika (Assigned Risk (plan)): postup, pri ktorom je záujemca o poistenie automobilu alebo poistenie ušlého zárobku (povinné zmluvné poistenia) zamietnutý jednou alebo viacerými spoločnosťami.

*****

Assigned Risk (plan): an applicant for automobile or workers’ compensation insurance declined by one or more companies: such a risk may be assigned to designated companies as directed by recognized authority – the operation is called an ‘assigned risk plan’.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>