Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 462
Progresívna daň - Progressive Tax | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Progresívna daň – Progressive Tax (fr.)

Progresívna daň (Progressive Tax): daň, ktorá sa zvyšuje rýchlejšie než daňový základ, napríklad jednotná sadzba dane z príjmu s odpočítateľným základom príjmu alebo daň so sadzbou, ktorá sa zvyšuje s príjmom. Vyššia sadzba nie je aplikovaná na celý daňový základ, ale iba na časť presahujúcu určitú hranicu, nazývanú stupeň. Progresívne dane sú široko používané, napriek nedávnym opačným trendom, ktoré sa objavili na podporu zníženia progresivity daní zvyšovaním nízkej a strednej sadzby alebo stanovením jednotnej sadzby s daňovými výnimkami.

Pozri: rovná daň, regresívna daň >>

*****

Progressive Tax: a tax which increases faster than the tax base, e.g., a single rate income tax with a tax exempt size of income, or an income tax with a rate that increases with income. The higher rate is not applied to the whole tax base, but only on the part exceeding a certain ceiling, the so-called ‘step’. Progressive taxes are very widely used, although recently an opposite trend has emerged in favour of reducing the progressiveness of the tax by increasing the lower and upper rate, or moving to a single rate with tax exemptions. See Flat Tax, Regressive Tax.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>