Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Racionalita – Rationality (fr.)

Racionalita (Rationality): Optimálne správanie najvhodnejšie na dosiahnutie stanovených cieľov.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>