Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Racionálny – Rational (lat.)

Racionálny (Rational): založený na logike. Ekonomická prezumpcia racionálneho jednotlivca tvrdí, že tento sa rozhoduje aplikujúc logiku.

*****

Rational: (1) based on logic. The economic presumption of a rational individual says that the individual makes decisions following logic; (2) optimal behaviour best suited to reaching set goals.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>