Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ratingová agentúra – Rating Agency (lat.)

Ratingová agentúra (Rating Agency): subjekt, ktorý sa špecializuje na určovanie bonity príjemcov pôžičiek.

*****

Rating Agency: entity that specializes in assigning credit ratings to borrowers.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>