Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ratingový úrad – Rating Bureau (lat. – fr.)

Ratingový úrad (Rating Bureau): organizácia, ktorá stanovuje sadzby, ktoré firmy účtujú za poistenie.

*****

Rating Bureau: an organization that determines rates that companies charge for their policies.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>