Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Reaganomika – Reaganomics (fr.)

Reaganomika (Reaganomics): hospodárska politika amerického prezidenta Ronalda Reagana (1911 – 2004) v 80-tych rokoch, zameraná na obmedzenie inflácie a zvýšenie ekonomického rastu a zamestnanosti znížením daňových sadzieb, kontrolovaním rastu vládnych výdavkov a obmedzením rastu ponuky peňazí.

*****

Reaganomics: economic policy conducted by U.S. President Ronald Reagan (1911–2004) in the 1980’s, aimed at curbing inflation and increasing economic growth and employment, by decreasing tax rates, controlling government expenditure growth, and restricting the growth rate of the money supply.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>