Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Realizácia – Realisation (fr.)

Realizácia (Realisation): predaj.

*****

Realisation: sale.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>