Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Reálny sektor, reálna ekonomika – Real sector (fr. – lat.)

Reálny sektor, reálna ekonomika (Real sector): sektor ekonomiky produkujúci tovary a poskytujúci nefinančné služby v krajine. Spolu s finančným sektorom je súčasťou ekonomiky.

*****

Real sector: the sector of the economy producing goods and providing non-financial services in a country. Contrasted with the financial sector.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>