Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Recesia – Recession (fr.)

Recesia (Recession): určité obdobie poklesu HDP. Pokles HDP počas dvoch za sebou nasledujúcich kvartálov je obvykle považovaný za recesiu.

Pozri: depresia >>

*****

Recession: a period of declining GDP. Negative growth of the GDP for two consecutive quarters is usually considered a recession. See Depression.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>