Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Referenčná mena – Base Currency (angl.)

Referenčná mena (Base Currency): zahraničná mena, voči ktorej je kurz domácej meny nejakým spôsobom naviazaný, prípadne s ňou súvisí metóda, ktorou centrálna banka určuje svoje menové rezervy.

*****

Base Currency: a foreign currency against which the exchange rate of the national currency is linked in some way, or the method by which the Central Bank’s foreign reserves are held.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>