Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Refinancovanie – Refinancing (fr.)

Refinancovanie (Refinancing): proces, prostredníctvom ktorého spoločnosť vydáva nové cenné papiere a využíva príjmy z vydaní. Nová pôžička použitá na krytie skorších pôžičiek sa taktiež nazýva refinancovanie.

*****

Refinancing: a process whereby a company issues new securities and uses the inflows to redeem an earlier issue. A new loan used to cover an earlier loan is also called refinancing.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>