Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Regresívna daň – Regressive tax (lat. – fr.)

Regresívna daň (Regressive tax): daň, ktorá sa vyberá úmerne viac od jednotlivcov čím je ich príjem nižší. Množstvo regresívnych daní je založených na paušálnych poplatkoch a tak sú nákladnejšie (ako percento z príjmu) pre chudobu.

Pozri: progresívna daň, rovná daň >>

*****

Regressive tax: a tax which takes proportionally more from individuals the lower their income is. Many regressive taxes are based on flat-rate fees and thus cost more (as a percentage of income) to the poor. See Progressive Tax, Flat Tax.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>