Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Reklama – Advertising (angl.)

Reklama (Advertising): propagovanie určitých čŕt produktu alebo výrobcu za účelom pritiahnutia spotrebiteľa k nákupu produktu.

Reklama má tri hlavné ciele: informovať spotrebiteľov o nových produktoch a ich vlastnostiach alebo podmienkach nákupu, zmena vnímania charakteristík produktu spotrebiteľmi a presviedčanie spotrebiteľov o výhodnosti nákupu propagovaného produktu.

Reklama môže byť vizuálna, textová alebo zvuková.

*****

Advertising: publicizing certain features of a product or producer in order to encourage the consumer to purchase the product. Advertising has three main goals: informing consumers about new products and their features or terms of purchase; changing consumer perceptions of the characteristics of a certain product; and persuading consumers that it would be beneficial for them to purchase the advertised product. Advertising can be visual, textual, or auditory.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>