Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Respondent, Respondent (lat.)

Respondent (Respondent): subjekt poskytujúci informácie inštitúciám alebo osobám vykonávajúcich štatistické prieskumy.

*****

Respondent: an entity providing data to institutions or persons conducting statistical surveys.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>