Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Reštrikcia – Restriction (fr.)

Reštrikcia (Restriction): obmedzovanie ponuky peňazí, produkcie alebo exportu pre určitý cieľ, ako napríklad zvýšenie úrokových sadzieb, obmedzenie inflácie, ochraňovanie domácich trhov, atď.

*****

Restriction: restricting money supply, production, or exports for a certain aim, such as raising interest rates, reducing inflation, protecting domestic markets, etc.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>