Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Reštrukturalizácia – Restructuring (lat.)

Reštrukturalizácia (Restructuring): preorganizovanie aktivít spoločnosti za účelom zlepšenia jej finančnej situácie a zabránenia bankrotu. Reštrukturalizácia môže zahŕňať modernizáciu výroby, reorganizáciu práce, dopravy alebo získavanie aktív, divízií alebo zlúčenie spoločností.

*****

Restructuring: reorganising the activities of a company in order to improve its financial situation and avoid bankruptcy. Restructuring could involve modernisation of production, reorganisation of labour, transfer, or acquisition of assets, division, or merger of the company. See Loan Restructuring.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>