Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Revalvácia – Revaluation (fr.)

Revalvácia (Revaluation): rastúca hodnota jednej meny voči inej mene, zvyčajne používanej ako rezervná mena. Proces iniciuje centrálna banka.

Pozri: devalvácia >>

*****

Revaluation: increasing the value of one currency against another currency, usually used as the reserve currency, or gold. The process is undertaken by the central bank. See Devaluation.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>