Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Rezervná mena – Reserve currency (fr. – lat.)

Rezervná mena (Reserve currency): mena, ktorej rezervy sú používané centrálnou bankou na garantovanie stability národnej meny. Aby centrálna banka bola schopná vymieňať národnú menu za rezervnú menu podľa dopytu, musí držať 100% rezerv rezervnej meny, z ktorej časť musí byť v likvidnej forme.

*****

Reserve currency: the currency whose reserves are used by the central bank to guarantee the stability of the national currency. In order for the central bank to be able to exchange the national currency into the reserve currency on demand, it has to hold 100 percent reserves of the reserve currency, part of which has to be in liquid form.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>