Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Rozpočtový prebytok – Budget Surplus (angl.)

Rozpočtový prebytok (Budget Surplus): situácia, keď príjmy prekročia výdavky, čo umožňuje rast poskytovania služieb a v prípade vlády to poskytuje príležitosť na zníženie daňového zaťaženia.

*****

Budget Surplus: a situation where revenues exceed expenditures, which allows for expansion of services, or in the case of governments, the opportunity to reduce tax rates.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>