Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Sesterská spoločnosť – Affiliated Company (angl.)

Sesterská spoločnosť (Affiliated Company): spoločnosť, v ktorej má iná spoločnosť účasť (často definovanú zákonom).

*****

Affiliated Company: a company in which another company holds an interest (frequently defined in law).

Späť na stránku ekonomických pojmov >>